İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği
           İzmir Eğitim Diş Hastanesi

DOKUMAN NO
YÖN/FR/012
Yürürlülük Tarihi
08/03/2013
Güvenlik Raporlama Sistemi
Bildirim Formu
Revizyon Tarihi
01/10/2013
Revizyon Numarası
02
Bildirimin Konusu

 İlaç Güvenliği

 • Yanlış ilaç uygulanması
 •  İlacın yanlış yolla uygulanması
 •  İlacın yanlış zamanda uygulanması  
 •  Eczaneden yanlış ilaç gelmesi
 •  Eczaneden ilaçların uygun şartlarda gelmemesi
 •  Kayıtların yanlış olması

 Cerrahi Güvenlik

 • Hasta kimlik doğrulamasının yapılmaması
 • Diş çekimi taraf işaretleme yapılmaması
 • Ameliyat taraf işaretleme yapılmaması
 • Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi'nin yanlış doldurulması
 • Cerrahi işlem sırasında oluşan istenmeyen olayların gerçekleşmesi
 Diğer
Olayı Anlatınız
Varsa Görüş ve
Önerilerinizi Yazınız
Güvenlik Sorusu
Kontrol Değiştir
 
Açıklamalar : 1. Bölümde olayın ilgili olduğu konu veya konular işaretlenmelidir
1. ve 2. Bölümlerin doldurulması ZORUNLUDUR
3. Bölümlerin doldurulması zorunlu değildir
2. Bölüm ve 3. Bölüm bildirimi yapan kişinin kendi cümleleri ile yazılmalıdır

Hazırlayan:
Kalite Yönetim Birimi

Kontrol Eden:
Kalite Yönetim Direktörü

 

Onaylayan:
Hastane Yöneticisi