05.08.2015  Palyatif Bakım

PALYATİF BAKIM (03.08.2015 )

Dünya Sağlık Örgütünün yapmış olduğu tanıma göre, yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede, ağrının ve diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile belirlenmesi; fiziksel, psikososyal ve manevi gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşımdır.

Günümüz sağlık sisteminde  “hastanız için yapabileceğimiz bir şey yok, alın evinize götürün” anlayışı artık sona ermiş olup, “sizin için yapabileceğimiz bir şey hep var” anlayışı yaygın olarak benimsenmiştir. Temel hedef, konan tanısı neticesinde yaşamın son noktasına varışı kesinleşen hastaların yaşamına yıllar değil, yıllarına yaşam katmaktır.

Konuyla ilgili anlayışın yaygınlaşması amacıyla İzmir Eğitim Diş Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ümit Candan hastane çalışanlarına eğitim vermiştir. Palyatif bakımla ilgili bizleri bilgilendiren Sn. Başhekim Yardımcımız Uzm. Dr. Ümit Candan’ a katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 

GERİ DÖN

Sisteme Kayıtlı Diğer Haberler
 10.6.2016   Ağız Enfeksiyonları ve Yaralarının Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar
 29.3.2016   Panaromik Filmden Ne Bekliyoruz ve Radyasyonun Yaşamımızda ki Yeri
 18.12.2015    Ultrasonik Kazıyıcılar konulu eğitim
 05.08.2015   Palyatif Bakım
 07.04.2015   Aşırı Kole Hassasiyet Tedavisi
 07.04.2015   17.04.2014 PERİODONTOLOJİDE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
 07.04.2015   Temel İmplantoloji Kursu
 07.04.2015   10.04.2014 YETİŞKİNLERDE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE
 07.04.2015   MTA ve Adezivlerin Endodontideki Yeri
 07.04.2015   11.04.2014 CPR EĞİTİMİ
 07.04.2015   Endodontide acil durumlar ve ilaç tedavisi
 07.04.2015   Restoratif Materyaller ve Adeziv Sistemler
 07.04.2015   Beslenme ve Kanser
 07.04.2015   L&L Sunumu..
 07.04.2015   Oral Muayene Eğitimi
 07.04.2015   İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 07.04.2015   Cpr Eğitimi - 3
 07.04.2015   GDO Eğitimi
 07.04.2015   Kesici Aletler Eğitimi
 07.04.2015   Trainer Semineri
 07.04.2015   Endodontik Tedavi Sonrası Güncel Restoratif Yaklaşımlar..
 07.04.2015   Hastanemizde Hasta Güvenliği ve Hizmet Kalitesinin Arttırılması
 07.04.2015   Elektronik İmza ve Hukuki Sorumlulukları
 07.04.2015   CAD/CAM sistemleri kursu..
 07.04.2015   Hastane Temizliği ve Malzemelerin Kullanımı
 07.04.2015   Otoklav Cihazları Kullanıcı Eğitimi
 07.04.2015   Kalibrasyon Eğitimi
 07.04.2015   Özel Güvenlik Yetki ve Sorumlulukları
 07.04.2015   Öfke Kontrolü ve Stresle Baş etme yolları..
 06.04.2015   Cpr Eğitimi - 2
 06.04.2015   Tıbbi Atık Yönetim
 06.04.2015   Malpraktiste yasal boyut ve güncel gelişmeler..
 06.04.2015   Görüntüleme Yöntemleri
 06.04.2015   Diş Hekimliğinde Akılcı Antibiyotik Kullanımı
 06.04.2015   Aydınlatılmış Onam Formu
 06.04.2015   Yangın söndürme eğitimi ev tatbikatı
 06.04.2015   SKS Eğitimi
 06.04.2015   Koruyucu Ekipman Kullanımı
 06.04.2015   Beynin Gizli Kodları Eğitimi
 06.04.2015   El Hijyeni Eğitimi
 06.04.2015   Diş Hekimliğinde Sistemik Hastalıklar Eğitimi
 06.04.2015   Çocuk Diş Hekimliğinde Genel Anestezi Eğitimi
 06.04.2015   Çalışan Güvenliği Eğitimi
 06.04.2015   Cpr Eğitimi
 06.04.2015   Afet Planı Eğitimi
 18.02.2015   Diş Hekimleri Günü